Wszystkie klasy współpracowały na medal, wykazały się wielką kreatywnością i wiedzą. W punktacji końcowej zwyciężyła klasa IE , która otrzymała bardzo słodką nagrodę. Serdecznie gratulujemy .